O PROJEKTE

Logo na webstránku

Projekt, inšpirovaný komunitnými princípmi zo severských krajín, propaguje myšlienku zdravého spôsobu dochádzania do školy. Umožňuje nielen vyhnúť sa zápcham a ísť do školy prirodzenejšie, ale buduje aj komunitnú dôveru. Starší odprevadia mladších a pomáhajú dobrovoľníkovi - koordinátorovi.

V podmienkach Banskej Bystrice je projekt atraktívny nielen pre tých, čo bývajú v blízkosti škôl, ale aj pre tých, ktorí trávia desiatky minút v zápchach pred areálmi škôl pri vykladaní ratolestí z auta. Zapojením sa do projektu jednoducho vyložíte dieťa na niektorom z nástupných bodov a pokračujete do práce.

 

Malýýýý

 

Pre všetkých školákov 

"Pešo do školy" je naozaj pre všetkých. Deťom z okrajových častí mesta alebo prímestských obcí je k dispozícií DETSKÝ TAKSÍK LABRADOR vybavený detskými sedačkami a bezpečnostnými pásmi. Túto službu v Banskej Bystrici využilo už vyše 800 detí.

Deti sa stretnú každé ráno na "zbernom mieste", odkiaľ v skupinke pokračujú do školy pod dozorom koordinátorov. Rodič sa tým pádom nemusí báť o situáciu na prechode pre chodcov a bezpečný príchod do školy.

 

O projekte napísali, povedali...

 

 

 NAPÍSALI O NÁS 1                          NAPÍSALI O NÁS 2
nAPISALI         Bez

 

 

Za podporu ďakujeme

Projekt Pešo do školy je realizovaný vďaka grantovej podpore z Nadácie pre deti Slovenska. 

logo_NDS

images

 

 

Za aktívnu participáciu a pomoc pri realizácií ďakujeme dobrým ľuďom z MARATHON Banská Bystrica.

MARATHON BB