Projekt, inšpirovaný komunitnými princípmi zo severských krajín, propaguje myšlienku zdravého spôsobu dochádzania do školy. Umožňuje nielen vyhnúť sa zápcham a ísť do školy prirodzenejšie, ale buduje aj komunitnú dôveru. Starší odprevadia mladších a pomáhajú dobrovoľníkovi - koordinátorovi.