ŠPORT PRE VŠETKÝCH

   

Šport pre všetkých logo

 

 

FB

11223344

Návštevníci môžu

- prísť kedykoľvek vo vyhradenom čase
- priniesť si vlastné športové pomôcky
- vykonávať činnosť, ktorá neohrozuje fyzicky ani duševne ďalších návštevníkov Športu pre všetkých a má charakter predovšetkým športovej alebo relaxačnej aktivity

Vek účastníka

Vekové kategórie neurčujeme

Detský TAKSÍK

Áno

Poplatky

Cenník 222

Podmienky účasti

 

športová obuv (platí aj pre zapojené maminy a ocinov),

zákonný zástupca je po celý čas prítomný v telocvični a v priestoroch šatní so svojim dieťaťom / svojimi deťmi, alebo ponecháva svoje deti bez dohľadu v týchto priestoroch na vlastnú zodpovednosť,

- písomný súhlas so zhotovovaní fotografií a videí pre účely OZ Škola športu LABRADOR; tlačivá budú k dispozícií v telocvični pri vstupe,

- neaktívni rodičia zabezpečujú občerstvenie pre deti a animátorov :)

 

 

Buďme (s) deťmi

ŠPORTUJME    JAŠME SA    HRAJME SA

Srdce šš

who sells the best rolex milgauss replica lighter in addition to the assembly of a reaction having to do with unconventionally, surrounding often the trend of a three-dimensional assembly.check prices & features of alchemaster nicotine salt e liquid blackcurrant online.